x Active Slovenia | Kulturna ustanova Ekomuzej Pivških presihajočih jezer

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer  

Pivka | Severno Primorska

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer

Ekomuzej Pivških presihajo?ih jezer
Slovenska vas 19
6257  Pivka
T: 05 721 21 80
E: pivskajezera@pivka.si
W: www.pivskajezera.si/ekomuzej


map Ogled na karti

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer

V Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi pri Pivki je na ogled postavljena sodobna predstavitev fenomena Pivških presihajočih jezer. Vsebina razstave je razdeljena v dva med seboj povezana dela.

V pritličju je poudarek na geoloških, krasoslovnih in hidroloških značilnostih doline Pivke, vključno s prilagoditvijo človeka (nekoč in danes) na občasno preobilje vode in sušna obdobja, skupaj s predstavitvijo vseh sedemnajstih presihajočih jezer. V zgornjih prostorih je poudarek na pestrosti živega sveta v dolini Pivke, v različnih ekosistemih: v jamah, gozdu, grmičevju ter suhih in mokrotnih kraških travnikih. Tudi v tem delu se etnološke vsebine prepletajo z naravoslovnimi. Predstavljene vsebine so prikazane z opisi, fotografijami, skicami, risbami in kartnimi prikazi, ter scenskimi postavitvami, kot je na primer kraška jama ali medvedov brlog. Dodatna nazornost in privlačnost razstave je dosežena z uporabo interaktivnih elementov, ki obiskovalce pritegnejo k aktivnemu učenju, odkrivanju in raziskovanju vsebin.

SKi FunFon

Vremenska napoved

30. 12. 30. 12. 30. 12.

POP
°Cm/s

POP
°Cm/s

POP
°Cm/s


Odpiralni čas

Odprto sobote in nedelje
Maj do november 10.00 do 17.00
November do maj 10.00 do 15.00
Za najavljene skupine je obisk možen skozi vse leto.

Active Slovenia © 2015.