x Active Slovenia | Kulturna ustanova Zgodovinski arhiv Celje

Zgodovinski arhiv Celje  

Celje | Savinjska

Zgodovinski arhiv Celje

Zgodovinski arhiv Celje
Teharska cesta 1
3000  Celje
T: 03 42 87 640
F: 03 42 87 660
E: zg.arhiv-celje@guest.arnes.si
W: www.zac.si


map Ogled na karti

Zgodovinski arhiv Celje

Zgodovinski arhiv Celje, ustanovljen leta 1956, zbira in hrani zelo pomembne zapise, ki imajo velik lokalni in regionalni pomen.

Gradivo obsega področje uprave, pravosodja, gospodarstva, šolstva, zdravstva, društev in privatnih zbirk. Najstarejši zapisi segajo v sredino 13. stoletja, dragoceni so zapisi zemljiških gospostev in cehov, sicer pa večina gradiva arhiv kontinuirano pridobiva in hrani za obdobje od sredine 19. stoletja dalje, do danes. Pristojnost delovanja Zgodovinskega arhiva Celje je danes omejena na področje 14. upravnih enot: Brežice, Celje, Hrastnik, Krško, Laško, Mozirje, Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Velenje, Zagorje ob Savi and Žalec. Ena od bolj prepoznavnih dejavnosti Zgodovinskega arhiva Celje je tudi prirejanje razstav, preko katerih poskušajo javnost opozoriti na pomen delovanja arhivov v sodobni družbi. Razstave, ki so na ogled v razstavnem prostoru arhiva so v okolju zelo dobro sprejete, odmevne, saj tudi izbirajo tematiko, ki obiskovalca pritegne.

SKi FunFon

Vremenska napoved

30. 12. 30. 12. 30. 12.

POP
°Cm/s

POP
°Cm/s

POP
°Cm/s


Odpiralni čas

Ponedeljek – petek: 8.00-14.00
(brezplačen obisk razstav)
Informacije o aktualni razstavi so vedno dostopne na naslovu: https://www.zac.si/razstave/

Active Slovenia © 2015.