x Active Slovenia | Kulturna ustanova Koroška galerija likovnih umetnosti

Koroška galerija likovnih umetnosti  

Slovenj Gradec | Koroška

Koroška galerija likovnih umetnosti

Koroška galerija likovnih umetnosti
Glavni trg 24
2380  Slovenj Gradec
T: 02 882 21 31
F: 02 882 21 30
E: galerija@glu-sg.si
W: www.glu-sg.si


map Ogled na karti

Koroška galerija likovnih umetnosti

Koroška galerija likovnih umetnosti je muzej sodobnih vizualnih umetnosti.

V skladu s poslanstvom in namenom, za katerega je bila ustanovljena, je galerija pokrajinski muzej za področje likovne umetnosti, ki opravlja javno službo varovanja premične likovne dediščine na območju dvanajstih občin Koroške regije in se s posebnimi programi povezuje s Slovenci v zamejstvu na avstrijskem Koroškem, v strateškem smislu zlasti s programi in projekti čezmejnega sodelovanja. V smislu skladnega kulturnega razvoja na teritoriju celotne države se povezuje in sodeluje z drugimi galerijami in muzeji v nacionalni mreži Republike Slovenije. Galerija kontinuirano razvija koncept žive razstavne dejavnosti s poudarkom na angažiranih likovno–vizualnih praksah, zaradi katerih je prepoznavna doma in v tujini, kar je v skladu s kulturno tradicijo Slovenj Gradca in širše regije. Galerija ima specifične zbirke koroške in mednarodne likovne ustvarjalnosti, ki so nastale z darili, volili in odkupi, načrtno zaokroža in dopolnjuje pa jih z novimi pridobitvami. Posebna pozornost je namenjena vzpodbujanju sodobnih vizualnih umetniških praks in intermedijske umetnosti.

SKi FunFon

Vremenska napoved

30. 12. 30. 12. 30. 12.

POP
°Cm/s

POP
°Cm/s

POP
°Cm/s


Odpiralni čas

Galerija Slovenj Gradec: 
Od torka do petka od 9. do 18. ure,
sobota, nedelja in prazniki
od 10. do 13. in od 14. do 17. ure.

Zaprto ob ponedeljkih, 1. novembra,
1. maja, 25. decembra in 1. januarja.

Galerija Ravne:
torek, četrtek,: od 10. do 16. ure,
sreda, petek od 10:00 do 18:00 ure, sobota: od 12. - 16. ure.

Po predhodni najavi za skupine možen ogled tudi izven odpiralnega časa.

Active Slovenia © 2015.