x Active Slovenia | Kulturna ustanova Slovenska kinoteka

Slovenska kinoteka  

Ljubljana | Osrednja

Slovenska kinoteka

Slovenska kinoteka
Metelkova 2a
1000  Ljubljana
T: 01 43 42 510
F: 01 43 42 516
E: tajnistvo@kinoteka.si
W: www.kinoteka.si


map Ogled na karti

Slovenska kinoteka

Poslanstvo Slovenske kinoteke je ohranjanje zgodovinskega spomina na filmskem oziroma avdiovizualnem področju ter artikuliranje in zagotavljanje razvoja vseh oblik filmske oziroma avdiovizualne kulture.

Poslanstvo opravlja na podlagi svojih zbirk domače in svetovne filmske oziroma avdiovizualne kulturne dediščine, s predstavljanjem sorodnih zbirk iz domačih oziroma svetovnih ustanov in nenazadnje s predstavljanjem in posredovanjem sodobnih svetovnih filmskih oziroma umetniških avdiovizualnih stvaritev ter z njimi povezanih kulturnih dobrin. Navedene in še vrsta drugih dejavnosti o ustanovitvi se izvajajo v štirih notranjih organizacijskih enotah, ki so: raziskovalno založniški oddelek s knjižnico in mediateko, programsko predstavitveni oddelek, muzejski oddelek in arhivski oddelek.

Skladno s Pravilnikom o delovanju revije Ekran v okviru Slovenske kinoteke, je tudi revija enota Slovenske kinoteke. Pri izvajanju svoje dejavnosti se Kinoteka povezuje s partnerji na področju Republike Slovenije in na mednarodnem področju.

SKi FunFon

Vremenska napoved

30. 12. 30. 12. 30. 12.

POP
°Cm/s

POP
°Cm/s

POP
°Cm/s


Odpiralni čas

Blagajna Kinoteke: uro pred prvo predstavo.
Tel.: 01-43-42-424.
@: blagajna@kinoteka.si

Knjižnica in DVD-teka:
Tel.: 01-43-42-530
@: viktor.bertoncelj@kinoteka.si

ponedeljek, torek in četrtek: od 9.00 do 15.00
sreda: od 10.00 do 18.00
petek: od 9.00 do 14.00

Ob predložitvi kartice Active Slovenia, ki jo izdaja Olimpijski komite Slovenije priznamo 20% popust na vse vstopnice.

Active Slovenia © 2015.