x Active Slovenia | Kulturna ustanova Muzej novejše zgodovine Slovenije

Muzej novejše zgodovine Slovenije  

Ljubljana | Osrednja

Muzej novejše zgodovine Slovenije

Muzej novejše zgodovine Slovenije
Celovška cesta 23
1000  Ljubljana
T: 01 300 96 11
F: 01 433 82 44
E: irena.ribic@muzej-nz.si
W: www.muzej-nz.si


map Ogled na karti

Muzej novejše zgodovine Slovenije

CEKINOV GRAD
Cekinov grad stoji na robu parka Tivoli v Ljubljani. Baročni dvorec je med letoma 1752 in 1755 zgradil grof Leopold Karl Lamberg, leta 1787 pa ga je dobila v dar Ivana Lamberg, poročena z jahalnim mojstrom Lovrencem Szögenyjem. Njegovo ime so Ljubljančani poslovenili ter grad po njem poimenovali Cekinov grad. Do srede 20. stoletja so se v gradu zamenjali številni lastniki, po drugi svetovni vojni pa je bila graščina podržavljena. Sprva sta v njej delovala Ministrstvo za notranje zadeve in Ljudska tehnika, leta 1951 pa se je vanjo preselil muzej.

MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE

Predhodnik Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Muzej narodne osvoboditve, je leta 1955 odprl prvo stalno razstavo in se po desetletju razširil z izpostavo na gradu Rajhenburg. Poslanstvo Muzeja novejše zgodovine Slovenije je, da zbira, ohranja, dokumentira, preučuje in razstavlja premično in živo dediščino s področja zgodovine slovenskega etničnega prostora od začetka 20. stoletja. Ob stalni in občasnih razstavah ponuja bogat pedagoški program za otroke in mladostnike. Organiziranim skupinam ponuja oglede pod vodstvom strokovno usposobljenega osebja, zainteresirano javnost pa vabi na javna vodstva.

SKi FunFon

Vremenska napoved

30. 12. 30. 12. 30. 12.

POP
°Cm/s

POP
°Cm/s

POP
°Cm/s


Odpiralni čas

Muzej je odprt od torka do nedelje med 10.00 in 18.00 uro. Zaprt je ob ponedeljkih in praznikih (dela prostih dnevih) z izjemo 8. februarja.

Active Slovenia © 2015.